Türkiye ve diğer 45 ülkenin taraf olduğu Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmış olup, Avrupa Konseyi tarafından işbu tarih 2007 senesinde Veri Koruma Günü olarak ilan edilmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe girmiştir.  28 Ocak gününün Avrupa Konseyi tarafından Veri Koruma Günü olarak ilan edilmesinin ardından 2016 yılından beri işbu tarih de ülkemizde Veri Koruma Günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde KVKK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Kişisel Verilerin Korunmasıyla ilgili farkındalık ve bilinç artmıştır. Giderek dijitalleşen dünyada kişisel verilerimizin korunması için gerekli güvenliğin sağlanması gerekmekte olup, hem bireysel olarak hem de şirketler olarak veri güvenliği önlemleri alınmalı, idari ve teknik tedbirler uygulanmalıdır.

Ayrıca; Kişisel verilerin gizliliği, kişinin temel hak ve özgürlükleri kapsamındadır. Kişilerin kendilerine ait kişisel verilerinin saklı kalmasını isteme hakkı anayasal bir haktır. Kişi temel hak ve özgürlükleri kapsamında değerlendirilecek olan özel hayatın gizliliği maddesi ile yakından ilişkili olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişi mahremiyetinin korunması ve kişisel bilgilerin kötü amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bu yıl ki Veri Koruma Günü yıldönümü etkinliğini 28 Ocak 2022 günü Youtube kanalından canlı olarak yayınlayacaktır.

İlgili yayını izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/c/Ki%C5%9FiselVerileriKorumaKurumu