6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  ülkemizde 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe girmiş olup, bu kanun ile ülkemizde yeni bir dönem başlamıştır. Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile “Kişisel Verileri Koruma Kulübü” kurulması ve 7 Nisan gününün “Kişisel
Verileri Koruma Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 2018 yılından beri işbu tarih de ülkemizde “Kişisel Verileri Koruma Günü” olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde KVKK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Kişisel Verilerin Korunmasıyla ilgili farkındalık ve bilinç artmıştır. Giderek dijitalleşen dünyada kişisel verilerimizin korunması için gerekli güvenliğin sağlanması gerekmekte olup, hem bireysel olarak hem de şirketler olarak veri güvenliği önlemleri alınmalı, idari ve teknik tedbirler uygulanmalıdır.

Ayrıca; Kişisel verilerin gizliliği, kişinin temel hak ve özgürlükleri kapsamındadır. Kişilerin
kendilerine ait kişisel verilerinin saklı kalmasını isteme hakkı anayasal bir haktır. Kişi temel hak ve özgürlükleri kapsamında değerlendirilecek olan özel hayatın gizliliği maddesi ile yakından ilişkili olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişi mahremiyetinin korunması ve kişisel bilgilerin kötü amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması hakkı T.C. Anayasası’nın 20.maddesi uyarınca temel bir insan hakkıdır.

Kanunun amacı ise;  kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun gerekçesinde, kişinin mahremiyet hakkının korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11.maddesiyle ilgili kişilere tanınan hakları sayesinde
kişisel veri sahipleri haklarını etkin bir şekilde kullanabilmekte ve gerekli durumlarda şikâyet edebilmektedir.

Birçok yenilik getiren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile yeni bir dönem başlamış olup, veri sorumlularının işbu kanuna uyumlu hale gelmesi büyük önem taşımaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin tüm hayatımızda önemini artırarak devam etmesi sebebiyle Kişisel Verileri Koruma gününde farkındalık sağlamayı umuyoruz. KVKK ile ilgili tüm sorularınızı alanında uzman avukatlarımız ve veri güvenliği uzmanlarımız ile görüşebileceğiniz 0850 885 16 48 ücretsiz danışma hattımızdan bize yönlendirebilirsiniz.

Saygılarımızla

Desafe Ekibi