Başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa
maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir.
Kişilerin ırkı, Etnik kökeni, Siyasi düşüncesi, Felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, Kılık ve kıyafeti, Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, Sağlığı, Cinsel hayatı, Ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, Biyometrik ve genetik verileri.