Amacın meşru olması; veri sorumlusunun işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya
sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir.
Örneğin, bir hazır giyim mağazasının, müşterilerinin kimlik ve iletişim bilgilerini işlemesi
meşru amaç kapsamındayken, anne kızlık soyadını işlemesi meşru amaç kapsamında
değerlendirilemeyecektir.