Ankara Verbis Başvuru Sorgulama

AnasayfaAnkara Verbis Başvuru Sorgulama

VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminin kısaltılmış adıdır.  Bu sistem kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorilerin yer aldığı bilgi girişinin yapıldığı kayıt sistemidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16.maddesine göre kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi üzerine kayıt yaptırması zorunludur.

Kişisel veri kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler kuruma başvuru yaptıktan sonra veri kullanımı için yetkili olacak birini belirler. Kurum kişisel veri kullanacak olan kişiyi VERBiS sistemi üzerine tanımlamasını yaparak sicil kaydı oluşturur.

6698 sayılı kanun ile kişisel verilerin kullanımına bazı sınırlar getirilmiştir. Kanuna aykırı olarak kişisel verilerin kullanılmasına ise net olarak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Kullanılmak istenilen verilerin amacı, süresi, saklama koşulları ve kullanım sonrasında silinmesi gibi konuların detaylı olarak belirlenerek kuruma bildirilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Danışmanlık hizmeti sağlayan profesyonel ekipler bu anlamda en doğru düzenlemeyi yaparak sağlıklı veri kullanımı sağlamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi kanun ile belirlenen kararlar doğrultusundan gerçekleşmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde kanuna ve dürüstlük kararlarına uyma, doğru ve gerektiğinde kullanılacak verinin güncel olmasına, belirli, açık ve yasal olmayan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, işlem nedenleriyle bağlantılı, sınırı olan ve ölçülü olmasına son olarak da kanunda belirlenen süre sonuna kadar verilerin doğru şekilde saklanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca kişisel verilerin belirlenen neden doğrultusunda ve her durumda belirlenen zaman içerisinde kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilerin kullanılması için ilgilinin ya da ilgililerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Örneğin; işletmenizde üretilen bir ürün için ünlü ve o mekânda bilenin birinin görüntüsünü kullanmak için kişinin rızasını almak şarttır. Bu tür bir olayda kişinin rıza olmaz ise görüntünün kullanılması suç nedeni olmaktadır.

 

Başvurunuzu sorgulamak için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini ziyaret edebilirsiniz.