Ankara Verbis Sorgulama

AnasayfaAnkara Verbis Sorgulama

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline  kaydolması gerekmektedir.

VERBİS; kişisel veri işleyen gerçek (doktor, danışman vb.) ve tüzel kişilerin, işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik temel bilgi girişi yaparak kaydolmaları gereken halka açık bir sicil. VERBİS’e kayıt Kurumun internet sitesi yapılıyor. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan VERBİS butonuna tıklayarak kaydı başlatıyoruz.

Aslına bakılarak kayıt iki aşamadan oluşmakta. İlk olarak sisteme başvuru yapmanız gerekiyor. Bu başvuruyu kategorilere göre; Veri sorumlusu yöneticisi ya da veri sorumlusu temsilcisi veya kamu kurumlarınca belirlenen koordinasyon görevlisi istenen bilgileri girerek sistem üzerinden oluşturulan başvuru formunu ıslak imzalı şekilde kuruma iletmekle tamamlamış oluyor. Kurum adresine ya da kep kep adresine göndermeniz yeterli.

Hangi Kişisel Veri İşlemeler Sicil’ e Kayıt Olmak Zorunda?

İlke olarak tüm kişisel veri işleme çalışmalarının Sicil’ e kayıt olması gerekir. Fakat kişisel veri işleme çalışmaları

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Hallerinde Sicil’ e kaydettirilmesi gerekmez.

Kayıt sırasında istenilen bilgiler;

 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

 

Sicil sorgulama için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini ziyaret edebilirsiniz.