Aydın KVKK Sicil Sorgulama

AnasayfaAydın KVKK Sicil Sorgulama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), hayatımıza girdikten sonra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik bazı yükümlülükler getirdi. Yükümlülüklerin en önemlisi kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” oldu. Kanun hükümlerine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri girişi yapmaya başlamadan önce ilk olarak VERBİS’e kayıt olmak zorundadırlar.

Buna göre ilgili gerçek ve tüzel kişiler, veri girişi faaliyetleriyle ilgili verileri kategorik temel olarak VERBİS sistemine bildirmek zorundadır. VERBİS sistemi ile gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumlularının kimler olduğu açıklanır ve kişisel verilerin korunması hakkında nasıl bir yol, yöntem izleyeceklerini sisteme tanımlamış olur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verileri tamamen ya da bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yöntemlerle işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür.

Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri de, 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle kanuna uygun hale getirmek zorundadır.

Sicil sorgulama için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini ziyaret edebilirsiniz.