Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda bir şekil şartı bulunmamaktadır.
Tek taraflı bir beyanla aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı ise veri sorumlusuna aittir.