Çalışma Programımız

AnasayfaÇalışma Programımız

Uygulayacağımız Çalışma Programı;

1. Şirket KVKK Ekibi’nin belirlenmesi,
2. VERBİS sistemine kayıt olunacak irtibat kişisinin ve/veya veri temsilcisinin atanması
3. Kişisel verilerin ve veri işleme faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde incelenmesi ve durum tespiti
4. Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması ve kurula bildirilmesi,
5. Kuruluşun ihtiyaç duyacağı ve oluşturulması gereken hukuki metinlerin tespiti ve oluşturulması
6. Sözleşmelerde gizlilik metninin yeniden hazırlanması,
7. Açık rıza yöntemlerinin belirlenmesi,
8. Eski veriler için açık rıza alınması / anonimleştirilmesi / yok edilmesi,
9. Gerekiyor ise Aydınlatma yazısının revize edilerek yayınlanması (veri sorumlusunun veya
temsilcisi kimliği, işleme amacı, süre, kimlere neden aktarılabileceği, veri toplamanın yöntem
ve hukuki sebebi, veri sahibinin hakları),
10. Çalışan İş Sözleşmesinde KVK kanunu gereği açık rıza alınması yazısı hazırlanması
11. Güvenlik, Resepsiyon, Call Center gibi özel durumlu çalışanlardan imza / taahhüt alınması
12. Bilgi Güvenliği Taahhüdünün revizyonu,
13. Geri bildirim mailleri ve müşteri şikâyet formlarının açık rızaya göre revizyonu
14. Maillerin altına otomatik yazı eklenmesi,
15. Şirket site, sosyal medya yayınlarında gerekli ekleme ve değişikliklerim yapılması,
16. Şirket bilgisayar program ve uygulamalarda güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması,
17. Denetim kurallarının yazılması ve denetlenmesi,

aşamalarından oluşmaktadır.

DESAFE ' E ULAŞIN

Kurumunuzu KVKK uyumlu hale getiriyoruz

Eğer KEP adresiniz yok ise ön başvuru işlemlerinin 7 güne kadar uzadığını unutmayınız. Geç kalmadan kampanyamızdan faydalanarak, ön başvurunuzun tamamlanması sonrası maksimum 3 gün içerisinde Uzman Avukatlarımız ile Veri Sorumluları Siciline kaydınızı gerçekleştiriyoruz.