Yetişkinlere ait kişisel verilerin korunması kadar çocuklara ait kişisel verilerin korunması da büyük önem taşımaktadır. Özellikle COVID-19 salgını sebebiyle herkesin sosyal izolasyon uygulayıp evden çıkmadığı şu günlerde internet kullanımı oldukça artmıştır. İnternet kullanımının artması da çocuklara ait kişisel verilere erişimin şu dönemlerde daha da artarak çocukların risklerle karşı karşıya kalmasına sebep olabilmektedir.

Özellikle çocuklar arasında yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlığı, çocuğun algı düzeyi ve yaşı itibariyle kişisel verilerini paylaşmasının sonuçlarını öngörememesi, yasal haklarını ve bu hakların nasıl kullanılacağını bilmemesi ve aile gözetiminin dijital alanlarda zayıf olması gibi hususlar internet kullanımında çocukları, risklere karşı savunmasız kılmaktadır.

Çocuklar açısından özellikle taciz, siber zorbalık gibi muhtemel olumsuz etkiler risklerin başında gelmektedir.

Bu kapsamda, öncelikle ailelerin çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda kendi bilgi ve farkındalıklarını artırması, devamında çocuklarını bu konuda yönlendirmeleri ve kişisel veri mahremiyeti konusunu gündelik sohbetlerinin bir parçası haline getirmeleri, yine çocuklara yönelik ürün ve hizmet geliştirenler tarafından 6698 sayılı Kanuna uyum konusunda maksimum özenin gösterilmesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Çocuklar Tarafından Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • İnternet üzerinde paylaşılacak olan kişisel verilerin sonrasında kişinin zararına kullanılabileceği unutulmamalıdır.
 • Bilgilendirme metinleri, çocuk ile birlikte ebeveyn tarafından mutlaka okunmalıdır.
 • Sosyal medya, oyun vb. vasıtalarla tanışılan herkes güvenilir değildir. Bunun bilincinde olunmalıdır. Bu kişilerin fotoğraf, video, adres, okul adı gibi bilgileri istemesi durumunda paylaşmadan önce çok iyi düşünülmelidir.
 • İnternet üzerinde paylaşılan veriler hiçbir zaman kaybolmamaktadır. Bunun bilincinde olunmalıdır.
 • İnternet üzerinde oynanan oyunlar açısından gizlilik ayarlarının kontrolü sağlanmalı, güvenli şifreler kullanılmalıdır.

 

Yetişkinlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Çocuğunuza ait sosyal medya hesabı gizli yani onaya tabi olmalıdır.
 • Sosyal medya kullanımı sırasında gerekli olmadıkça kamera  kapağı ve mikrofon kapalı kalmalıdır.
 • Çocuğunuz adına sahte hesap açılıp açılmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 • Çocuklar, sahte hesaplar ve başkasına ait veri paylaşımında izin konularında bilgilendirilmelidir.
 • Çocuklar çevrim içi ortamlarda yalnız bırakılmamalıdır.
 • Çevrim içi ortamların tehlikeleri konusunda bilinçli olunmalıdır.
 • Çocuklara ait hesapların gizlilik ayarları kontrol edilmelidir.
 • Çocukların kullandığı mobil cihaz, tablet, bilgisayar vb. eşyalar kontrol edilmelidir.
 • Çocukların kullandığı donanımlar için, internet filtreleme ve izleme yazılımları kullanılabilir.