Denizli İçin KVKK Danışmanlığı

AnasayfaDenizli İçin KVKK Danışmanlığı

Denizli ilinde bulanan firmalar için  uzman kadromuz ile KVKK danışmanlığı yapmaktayız.  Kvkk danışmanlığı hukuk ve teknoloji ekibimizin birlikte çalışmasıyla kusursuz bir işleyiş ile sürdürülmektedir.

Özellikle son dönemlerde adını sıkça duyduğumu VERBİS sistemi ile ilgili başta Denizli’de yer alan  bir çok firmanın kaydını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik olarak bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile bağlantılı olarak veri işlemeye yetkili kurumların bilgi girişi yapmak için kullanmaları gereken Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt sistemine ait yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Sicil’e Kimler Kayıt Olacak

Veri sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişiler Sicil’e kayıt olmak zorundadır. Ancak kişisel verileri işleme yetkisi kanunlarla verilen ve Kurum tarafından Sicil’e kayıttan muaf tutulanlar Sicil’e kayıt olmak zorunda değildir.

Yönetmeliğe göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

  • Kişisel verinin niteliği
  • Kişisel verinin sayısı
  • Kişisel verinin işlenme amacı
  • Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı
  • Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu
  • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması
  • Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi
  • Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri

 

 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kanuna göre veri sorumlularının kayıt olacağı Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtın usul ve esaslarını düzenleyen 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik

 

kriterlerine göre Sicil’e kayıttan muaf tutulacak veri sorumlularını belirleyebilir. Kurul bu kriterlere göre belirlediği istisnaları uygun usulle kamuoyuna duyurur.

Sicil’e kayıt olmak zorunda olmayan ama Sicil’e kayıt olmak isteyen veri sorumluları için yönetmelik açık bir düzenleme yapmamakla birlikte yönetmeliğin geneline bakıldığında kayıt mümkün görülmektedir. Sicil’e kayıt olmak zorunda olmamakla birlikte kayıt olanların Sicil’e bildirdikleri bilgilerdeki kasıtlı bir yanlışlığın müeyyidesi olacaktır.