Denizli KVKK Sicil Sorgulama

AnasayfaDenizli KVKK Sicil Sorgulama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), yapılan düzenlemeler sonucunda işletme ve kurumlara birçok yükümlülükler getirerek, alt yapılarında sakladıkları kişisel verilerin bulunduğu sistemlerde güvenlik tedbirlerinin alınmasını gerekli kılan kurallar bütünüdür. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü oldukları esaslar düzenlenmiştir. Kişisel verileri koruma uzmanı; verilerin saklanması ve korunması alanında çalışan ve görevlerini gerekli mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olan kişilerdir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanının Görevleri Nedir?

Kişisel verileri koruma uzmanları görevlendirildikleri birimin işlerini, ilgili birim yöneticisine bağlı olarak yürütür. Belirlenmiş mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa ederler. Kişisel verileri koruma uzmanı ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır;

  • Bağlı oldukları kurumun politika, strateji ve hedeflerini araştırma ve incelemeler yapmak,
  • Alınan kurul kararlarının uygulamalarının takibi, değerlendirilmesi ve buna uygun öneriler geliştirmek,
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılacak olan toplantı ve görüşmelere katılmak,
  • Kişisel verilerin korunması konusunda yeni stratejiler belirlemek,
  • Kurumun hizmet kapasitesinin arttırılmasına uygun çalışmalar yapmak,
  • Kişisel verilerin korunması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları düzenli takip etmektir.

KVKK Danışmanlarımızca gerçekleştirilen KVKK  VERBİS kaydınızı https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresinden inceleyebilirsiniz.