Denizli KVKK

AnasayfaDenizli KVKK

Veri şirket ve kurumların gerekli bir parçası haline gelmiş durumda. Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri sürekli olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un amacı, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin tamamen ya da kısmi otomatik olan veya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Yukarı da bahsettiğimiz gibi kişisel veriler şirketler ve kurumlar tarafından devamlı olarak saklayabilmeli ve korumalıdır. Ve bunun için hukuk büroları veya KVKK danışmanlığı yapan şirketler bulunmaktadır. KVKK danışmanlığı yapan şirketler bürolar birkaç şekilde hizmet vermektedir.

KVKK Hukuk Danışmanlığı: Hukuk danışmanlığı kurumunuzun tüm aşamalarını hukuki analiz edilme aşamasıdır. Buna bakılarak bütün bölümlerin günlük olarak işledikleri kişisel verilerin hukuk profesyonellerimiz tarafından gerçekleştirilen hukuki analiz ile tanımlanması işlemidir de denilebilir. Hukuk danışmanları veri sorumlusu ile beraber olması gereken politikaları oluşturmaktadır.

KVKK Süreç Danışmanlığı: Hukuk profesyonellerinin oluşturduğu politikalar bakımından iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi aşamasıdır. Teknik olarak ihtiyaç olan tüm süreçler de bu aşamada tespit edilmektedir.

KVKK Teknik Danışmanlık: Hukuk ve Süreç danışmanlığı aşamasında oluşturulan tüm ilke ve politikaların ilgili otomasyonlar ile kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirilmesi aşamasıdır. Bu aşamanın en büyük özelliği tamamen teknik bilgi gerektiriyor ve tamamlayıcı rol oynuyor olmasıdır.