Verbis başvuru nasıl yapılır?

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik olarak bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile bağlantılı olarak veri işlemeye yetkili kurumların bilgi girişi yapmak için kullanmaları gereken Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt sistemine ait yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sicil’e Ne Zaman Kayıt Olunması Gerekir?

Sicil’e kişisel veriler işlenmeye başlanmadan kayıt olunması esastır. Yeni kurulan bir kurum ya da kuruluş Sicil’e kayıttan muaf tutulmamışsa herhangi bir kişisel veri işlemi yapmadan önce Sicil’e kayıt olmalıdır. Sicil’e zaten kayıtlı olan ancak yeni bir iş süreci için kişisel veri işlemeye başlayacak olan veri sorumlusu da yeni durumu Sicil’e kaydettirmek zorundadır.

Sicil’e Hangi Bilgiler Bildirilecek?

Sicil’e kayıt olunurken ya da sonraki değişikliklerde Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler

  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
  • Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi

bilgilerinin Sicil’e bildirilmesi gerekir. Her ne kadar yönetmelikte bildirilecek bilgiler arasında sayılmasa da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin de bildirilmesi gerekir. Çünkü kamuyla paylaşılacak sicil bilgileri arasında KEP de sayılmaktadır.

 

Verbis kaydınızı sorgulamak için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini ziyaret edebilirsiniz.