Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; Dernek, Vakıf ve Sendikalara ait İktisadi İşletmelerin Verbis’e kayıt yükümlülüğünde tereddütlerin yaşandığı tespit edilmiş olup, Kurul konuya 09/06/2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı ile açıklık getirmiştir.

Bu kapsamda; 02/04/2018 tarihli 2018/32 sayılı Kurul Kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

(İlgili duyuruya ulaşmak için https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6990/DERNEK-VAKIF-VE-SENDIKALARA-AIT-IKTISADI-ISLETMELERIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU tıklayınız.)