Farkındalık Eğitimi

AnasayfaFarkındalık Eğitimi

Kişisel verilerin korunması ve Kanuna uyuma dair kurum içi farkındalığın oluşturulması ve bu bilincin yönetim ve iş yapış süreçlerine yansıtılabilmesi için gerekli çalışma ve eğitimleri düzenliyor, kurumunuzun ihtiyacı olan danışmanlık hizmetini sunuyoruz.

Desafe Veri Danışmanlığı’nın kişisel verileri koruma danışmanlık hizmetlerinin ana bileşenlerinden olup her çalışma öncesinde ilgili birimlere bu eğitim verilip gerekli bilgilendirme sağlandıktan sonra çalışmaya başlanmaktadır. Ayrıca proje bitiminde, kurum çalışanlarına kişisel verileri koruma Kanununa uyum sürecine ilişkin yeni politika ve isleyişe ilişkin eğitimler de organize edilmektedir.Farkındalık eğitimleri tüm şirket çalışanlarının katılacağı şekilde düzenlenebilmektedir. Şirketin
ihtiyaçları ve sektörüne göre kuruma özel eğitim programları hazırlanıp farklı modüllerin eğitimlere eklenmesi mümkündür. Farkındalık eğitimi uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
KVKK uyum başta yönetim kurulu olmak üzere tüm yönetimin sorumluluğu ve sahipliği ile mümkündür. Etkin ve sistematik bir yönetim ise kurum içerisindeki ilgili tüm birimlerin bu sürece katılmasını zorunlu kılmaktadır.
Desafe Veri Danışmanlığı olarak, şirket organizasyon yapısını göz önünde bulundurarak uyum için yetkinlikleri değerlendirip gereksinimleri analiz ediyoruz. Kişisel verilerin korunması kapsamında kişisel veri işleme süreçleriyle ilgili yeni oluşabilecek rol ve sorumlulukların belirlenmesi, görev tanımlarının çıkarılması, ilgili sorumluların eğitimi ve farkındalığın sağlanması dahil olmak üzere kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

DESAFE ' E ULAŞIN

Kurumunuzu KVKK uyumlu hale getiriyoruz

Eğer KEP adresiniz yok ise ön başvuru işlemlerinin 7 güne kadar uzadığını unutmayınız. Geç kalmadan kampanyamızdan faydalanarak, ön başvurunuzun tamamlanması sonrası maksimum 3 gün içerisinde Uzman Avukatlarımız ile Veri Sorumluları Siciline kaydınızı gerçekleştiriyoruz.