Bildirimde; söz konusu ihlalin hastanede çalışan hekimin hastalarına ait dosyaların arşivden alınarak kendisinin talimatıyla bazı hastane çalışanları aracılığıyla hastane dışına çıkarılmasıyla gerçekleştiği, veri ihlalinin; dosyaları hastane dışına çıkarmaya teşebbüs eden bir çalışanın görülmesinden 17 gün sonra kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde tam olarak tespit edildiği, ihlalden; 789 hastanın ve kimlik, iletişim, sağlık bilgileri ve genetik verilerin hasta kartında yer alan bilgiler ile hasta dosyası anamnez içeriğinin etkilendiği belirtilmiştir.

Kurulca da Kanunun 18 inci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca 450.000 TL ve ek olarak ihlal 25 gün sonra bildirildiğinden, ilgili kişiler dışında kimse bildirmediğinden dolayı da Kanunun 18 inci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca 150.000 TL idari para cezası olmak üzere ilgili hastaneye toplam 600.000 TL idari para cezası uygulanmıştır ( Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/04/2021 tarih ve 2021/407 sayılı Kararı).