Hizmetlerimiz

AnasayfaHizmetlerimiz

Nasıl Çalışıyoruz?

KVKK EĞİTİMLERİ

Şirketlerin ihtiyaçları ve sektörüne göre belirlenmiş KVKK ‘ ya uygun eğitimlerin verilmesi aşamasıdır.

ANALİZ & DURUM TESPİTİ

KVKK kapsamında yürütülen tüm çalışmaların uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenliği açısından kontrol edilmesi aşamasıdır.

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ

Kişisel veri envanterinin detaylı bir şekilde oluşturulması ve verilerin sınıflandırılması aşamasıdır.

AYDINLATMA METİNLERİ

Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması aşamasıdır. Web sitelerinde oldukça büyük önem taşımaktadır.

ŞİRKET POLİTİKALARI HAZIRLANMASI

KVKK’ya ilişkin şirket politikalarının hazırlanması aşamasıdır.

SÖZLEŞME KONTROLLERİ

Şirket sözleşmelerinin gözden geçirilerek KVKK’ ya uyumlu hale getirilmesi  aşamasıdır.

WEB SİTESİ KVKK UYUMU

Web sitelerinin kişisel verileri koruma kanuna uygun hale denetimlerinin yapılması aşamasıdır.

TAKİP DENETİMLERİ

Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması aşamasıdır.

SONUÇLANDIRMA RAPORU

Tüm aşamaların sonucunda tespit edilen uyumsuzlukların iyileştirilmesini içeren proje sonuçlandırma raporudur.

Danışmanlıklarımız

Süreç Danışmanlığı
Desafe

Politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi safhasıdır. İdari ve Teknik olarak gerekli olan tüm süreçler bu aşamada tespit edilmektedir. Bunun için Kişisel Veri Envanteri detaylı şekilde oluşturulmakta ve veriler sınıflandırılmaktadır.

Detaylı Bilgi

KVKK Süreç Danışmanlığı

Kişisel Veri Envanteri

Kişisel Veri Envanterinin detaylı bir şekilde oluşturulduğu ve verilerin sınıflandırıldığı aşamadır.

İç Süreç Tasarlanması

Politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi safhasıdır.

Hukuk Danışmanlığı
Desafe

KVKK çerçevesinde şirket süreçlerinin kanunda belirtilen kriterlere uygun hale getirilmesi bir zorunluluktur. Bu kapsamda KVKK’ ya yönelik Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz, Şirketin sahip olduğu hukuki anlaşmaların, sözleşmelerin vb. dokümanların gözden geçirilerek KVKK’ ya uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi

Hukuk Danışmanlığı

Hukuki Anlaşmaların Hazırlanması

Şirketin sahip olduğu hukuki anlaşmaların, sözleşmelerin vb. dokümanların gözden geçirilerek KVKK’ ya uyumlu hale getirilmesini sağlayan safhadır.

Açık Rıza Beyanları

Açık rıza beyanlarının ve aydınlatma metinlerinin hazırlandığı safhadır.

Teknik Danışmanlık
Desafe

Kişisel verilerinizin yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişiler tarafından dışarıya aktarılmasını, veri kaybı veya veri sızıntısını önlemeyi ve raporlamayı kapsayan güvenlik çözümleri sunmaktayız.

Detaylı Bilgi

Teknik Danışmanlık

Bilgi Teknolojisi Risk Yönetimi yapısının incelenmesi

Bilgi Teknolojisi Risk Yönetimi yapısının incelenmesi aşamalarını inceleyen aşamadır.

Bilgi Güvenliği politikalarının gözden geçirilmesi

Bilgi Güvenliği politikalarının gözden geçirilmesini içeren aşamadır.

DESAFE ' E ULAŞIN

Kurumunuzu KVKK uyumlu hale getiriyoruz

Eğer KEP adresiniz yok ise ön başvuru işlemlerinin 7 güne kadar uzadığını unutmayınız. Geç kalmadan kampanyamızdan faydalanarak, ön başvurunuzun tamamlanması sonrası maksimum 3 gün içerisinde Uzman Avukatlarımız ile Veri Sorumluları Siciline kaydınızı gerçekleştiriyoruz.