İstanbul’da 12-13-14 Kasım tarihlerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi düzenlendi.

Üç gün boyunca toplamda 14 oturum olarak planlanan “Kişisel Verilerin Korunması” temalı Kongre, Türkçe ve İngilizce olarak genel ve eş zamanlı, yüz yüze ve çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerin Veri Koruma Otoritesi Başkanları da konuşmacı olarak Kongre’de yer aldı.

Kişisel Verileri Koruma Başkanı Faruk Bilir ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında; Kişisel verilerin korunması anlayışının kişinin bizatihi kendisinin korunmasını amaç edindiğini, kişinin şeref ve saygınlığının muhafaza edilmesinin ve mahremiyetinin sağlanmasının aracı olduğunu söyleyerek, kişisel verilerin korunmasının hayatın her alanında gözetilmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Saklayacak bir şey yoksa endişe edilecek bir şey yoktur” yaklaşımının, temel hak ve özgürlükler ile çelişmekte olduğunu dile getirerek “mahremiyet, kişiye sunulan bir seçenek, bir lütuf değildir” dedi.

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Başkanı konuşmasında Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yaptığı çalışmalardan söz ederek güncel istatistik bilgilerini de paylaştı.

“Kurulumuz, Kanunla verilen diğer görevlerini de yerine getirmektedir. Kurulumuzun çalışmalarına başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere 11.007 adet başvuru alınmış, bunlardan 9.688 tanesi sonuçlandırılmıştır. Kurulun görev alanına giren konularda 677 hukuki görüş verilmiştir. Bu zaman zarfında Kuruma 691 veri ihlal bildirimi yapılmış, gelen bildirimlerden 158 tanesi Kurumun resmi internet sayfasında ilan edilmiştir. Diğer yandan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 4 taahhütname Kurul tarafından kabul edilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

I.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi Oturumlarını izlemek için tıklayınız