İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
ifade eder. Kanunda, yalnızca gerçek kişilerin
verilerinin korunması öngörülmüş, tüzel
kişilerin verileri Kanun kapsamı dışında
tutulmuştur.
Kanunda yer alan kişisel verinin tanımı gereği,
tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek
kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması
halinde, bu veriler de Kanun kapsamında
koruma altındadır. Ancak, burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, düzenlemenin
temellendirdiği öncelik gereği belirlenen ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olacaktır.
Çünkü Kanun, tüzel kişilere ait verilerin korunmasını hiçbir şekilde düzenlememektedir.