Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre
tazminat hakları vardır. Bu kapsamda, ilgili kişiler
yargı yoluna gidebilirler.