Kanuna göre, ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda
kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir.
Veri sorumlusunun meşru menfaati,
gerçekleştirilecek olan işlenme sonucunda
elde edeceği çıkara ve faydaya yöneliktir. Veri
sorumlusunun elde edeceği fayda; meşru,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü ile
yarışabilecek düzeyde etkin, belirli ve mevcut bir menfaatine ilişkin olmalıdır.
Örneğin bir şirket sahibi, çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da
işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak üzere
çalışanların kişisel verilerini işleyebilecektir. Burada, işletmenin yeniden yapılandırılması
ya da ehliyetli ve liyakatli çalışanların terfi almaları, veri sorumlusu statüsündeki şirket
sahibinin meşru menfaatinedir.
Bu şarta dayalı olarak veri işlenebilmesi için, veri sorumlusunun meşru menfaatinin
bulunması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi gerekmektedir.