İzmir için KVKK Danışmanlığı

Anasayfaİzmir için KVKK Danışmanlığı

Kısaltma olarak KVKK olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza girmesi ile şirketlere birçok yükümlülükte beraberinde gelmiştir. Bahsi geçen Kanun ile getirilen yapılandırmalar ile uyum sağlamak başlı başına kanuni ve teknik bazı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.

 

Söz konusu olan Kanun ile getirilen kurallar ve kaideler tamamına uyma yükümlülüğü tüm şirketler için geçerli olmuştur. Kanun ile ilgili cezalar yüksek meblağlar olduğundan ve şirketlerin geri dönüşü kötü olmaması ve yüksek ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması bakımından avukatınızdan ve bilgi işlemde çalışan sorumlu teknik personelden destek alınması ya da KVKK danışmanlığı yapan şirket veya hukuk bürolarından yardım alınması gereklidir. Bu konuda en önemli olan konu ise aşağıdaki bazı hususlarda şirketin hazırlıklı olunması beklenmekte ve tavsiye edilmektedir.

 

 • Web sayfaları
 • İnternette paylaşılan bilgiler
 • Tüm sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi
 • İş Sözleşmeleri
 • Verilerin saklanması
 • Benzer diğer konular

Şirketlerin ileride yüksek fiyatlı tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmamaları tarafından fiziksel ve dijital ortamda çalışanlarına ait kişisel verileri koruyacak biçimde önlemler almaları veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti veren şirketlerle iletişime geçip bilgi dâhilinde hizmet almalıdırlar.

 

6698 sayılı Kanunun 16. Maddesi mali bilanço miktarı 25 milyon ve yıllık çalışan sayısı 50’den çok olan şirketlere ayrı olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine “VERBİS” sistemine kayıt ve veri dökümü çıkarmak gibi ek sorumluluk getirilmiştir.

 

VERBİS, veri sorumlularının kaydolmak zorunluluğu olduğu ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri bildirdikleri bir kayıt sistemidir. VERBİS, veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanmasına ve bu yolla kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanmasına amaçlamaktadır. Şirketler aynı zamanda verilerini kullandıkları şahısları aydınlatma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Ve aynı zamanda şahıslardan açık rıza alma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Şimdi size başlık hallinde şirketlerin alması gereken tedbirlerden bahsedeceğim. Konu başlıklarının açıklamaları için (Kişisel Verilerin KORUNMASI Şirketlerin Yapması Gerekenler) yazımıza göz atabilirsiniz.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Silinmesi /Anonim Hale Getirilmesi ve Veri Sahibinin Hakları
 • Verilere Erişiminin Şirket İçerisinde Kısıtlanması
 • Kişisel Verileri Hedefleyen Siber Saldırılara Karşı Önlemler
 • Kişisel Verilerin Güvenliği Konusunda Çokuluslu Şirketlerin Sorumluluğu
 • Şirketlerin Veri İhlalini Tespit Etmesi Halinde Yapması Gerekenler