İzmir KVKK

Anasayfaİzmir KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu bilindiği gibi 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanmıştır. KVKK hakkında akıllarda birçok sorular dolaşmakta bu yazımızda sizlere KVKK genel konular hakkında bilgi notları şeklinde kısa bilgiler paylaşacağız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi ve 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak girdi.

Kişisel Veri: Kanun’un “Tanımlar” 3. maddesinde kişisel veriler “öngörüldüğünde gerçek kişilere yönelik her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun’un görüşüne göre; tanışma adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses konuşmalı, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler belirlenebilir veya belirlenebilir kılmalarından kişisel kişisel veriler olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kanun’un 4. maddesinde kişisel veriler işlenirken uyulması gereken temel ilkeler sayılmaktadır. Bu ilkeler

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru başlı için işlenme,
 • İşlendikleri bağlantılı, bağlantılı ve ölçülü olma ve
 • İşlendikleri amaç için yeterli olanla sınırlı olarak muhafaza edilmedir.

Açık Rıza: Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel işlenebilmesi için gerekli açık rızasının olması gerekmektedir. Ancak Kanun’da sayılan istisnai hallerde açık rıza olmadan da kişisel işlenmesi mümkün olacaktır. Bu haller:

 • Kanunlarda öngörülmesi,
 • Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızası hukuken başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün hakkında zorunluluk olması,
 • Sözleşmenin gönderilmesi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, taraflara ait kişisel taşınmasının işlenmesinin olması
 • Veri sorumlusunun hukuki olması üstünlüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kendisi tarafından alenileştirişmiş olması
 • Bir hakkın gerçekleştirilmesi, üzerine veya veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Aydınlatma yükümlülüğü; ilgili kişinin belirli konularda bilgilendirilmesinden ibarettir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin onayına tabi değildir.

Cezalar: Kanun’un “Kabahatler” 18. maddesi, çeşidi hakkında bilgi, karşılaşan aydınlatma yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.