İzmir Verbis Sorgulama

Anasayfaİzmir Verbis Sorgulama

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bakılarak Veri Sorumlularının Sicil kayıt sistemini düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak hayatımıza giriş yapmıştır. KVKK kontrolünde, Kurum Başkanı nezdinde kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicilinin idaresi ve Veri sorumluları Siciline kayıtlara dair usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenmiş ve belirtilmiştir.

VERBİS veri sorumlularının Sicile başvuru ve Sicille ilgili diğer işlemlerinde kullanabilecekleri internet üzerinden ulaşabilen bilişim sistemini ifade eder. Buna bakılarak veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya bildirilmesi ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması yönünde daha aktif şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Sicile kayıt olma yönünde yükümlülük; kişisel verilerin işlenmesi çalışmalarına bakıldığında açıklık sağlanması ve veri sorumlarının kanuna uyumlu davranması konusunda daha emniyetli bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

07.04.2016 tarihli Resmî Gazete ’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işleme sebeplerini ve araçlarını belirten, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi veri sorumlusu olarak ifade edilir. Veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye bağlı olarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun ayarlamasını yapmak dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen emirler çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle görev verdiği kişi ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

 

Bahsi geçen Kanun ile getirilen kurallar bakımdan uyma yükümlülüğü her şirket için geçerlidir. Kanun ile ilgili cezalar çok yüksek meblağlar olduğundan dolayı ve şirketlerin ileride geri dönüşü mümkün olmayan yüksek ceza ve yaptırımlarla karşılaşmaması adına avukatınızdan ve bilgi işlemde çalışan sorumlu teknik ekipten destek alınarak en önemlisi aşağıdaki bazı konularda şirketin hazırlıklı olunması beklenmekte ve tavsiye edilmektedir.

VERBİS’e kayıt için gerekli yardımları hukuk bürolarından ya da bu KVKK ile uğraşan şirketlerden alabilirsiniz.

Kayıt olmamanın getirdiği yaptırımlar nelerdir?

Kurum tarafından belirlenen ve açıklanan süre sonuna kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan kişiler ve şirketler nezdine 1 milyona kadar idari para cezası ile;

Türk Ceza Kanunu 135 ve devam eden maddeleri uyarınca

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçundan 1-3 yıl hapis,

Verileri hukuka aykırı şekilde vermek veya ele geçirmek suçundan 2-4 yıl hapis,

Elde ettiği verileri yok etmemek suçundan 1-2 yıl hapis cezası ortaya çıkabilecektir.

 

Verbis sorgulama için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini inceleyebilirsiniz.