Kamera Kayıtları ve KVKK

AnasayfaKamera Kayıtları ve KVKK

Kamera Kayıtları ve KVKK

Kişisel Hakların Korunması Açısından Kamera Kayıtları

Hukuk muhakemeleri kanununa göre deliller, olayların durumunu belirlemeye yaradığı sürece; hangi şekilde olursa olsun, kullanılabilirler. Bununla birlikte işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından yapılan  video kayıtları yalnızca belirli şartların varlığı halinde; özellikle gizliliğin korunması, kişisel haklar ve kişisel bilgilere ilişkin emredici hukuk kurallarına aykırı olarak kaydedilmediği sürece delil olarak kabul edilebilir.

Bunun da ötesinde, işyerinde çalışanlara ilişkin yapılan kamera kayıtlarının işverenin kişisel veri işleyicisi olarak sahip olduğu yükümlülükleri ile ilgili durumlar titizlikle incelenmelidir.

Kamera Kaydı Alan Firmaların Yasal Sorumlulukları

Güvenlik kamerası izleme ve kayıt araçları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri işleyen özne olarak nitelendirilir. Bu kayıtlar iş yeri ve personel güvenliğini korumak amacıyla birlikte işyerinde meydana gelmesi olası olayların ( hırsızlık, saldırı, doğal olaylar, kazalar …) takibi amacıyla kullanılmaktadır.

KVKK uyarınca güvenlik kameraları sadece ses, sadece görüntü ya da her ikisini de işleme durumunu gerçekleştirdikleri için kişisel veri depolamaktadırlar. Bu sebeple ilgili aydınlatma metinlerinin mutlaka eksiksiz olarak hazırlanması ve erişilebilir durumda yayınlanması gerekmektedir.

Kamera Kayıtlarının Yasal Olarak Kullanılması

Güvenlik kamera kayıtları, ancak bazı koşullara uymaları halinde yargılama safhasında yasal delil olarak kullanılabilir:

  1. Alınan Güvenlik kamerası kayıtlarının, kişilerin özel hayat gizliliğini ciddi şekilde ihlal etmiyorsa,
  2. Güvenlik kameralarının kullanım amacının ilgili aydınlatma metinlerinde açık ve eksiksiz bir şekilde belirtilmesi ( İşyeri mülkiyetini koruma vb. )
  3. Kullanılması söz konusu olan kamera kayıtlarının yalnızca gerekli olan zaman dilimindeki kısmının alınması
  4. Kayıt işlemini gerçekleştiren kurum, yönetici, iş verenin ilgide görüntüden etkilenen kişileri bilgilendirmelidir.  Bununla birlikte güvenlik kamera sisteminin bulunduğu bölgelerde kayıt alındığına dair bilgilendirmelerin olması gerekmektedir.
  5. Güvenlik kamerası ile görüntüsü kaydedilen, işlenen ve saklanan kişilerin bu bilgilere erişme hakkı olmalıdır. Kişi eğer isterse bu bilgilerin işlenmesine itiraz edebilmelidir.
  6. Güvenlik kamerası aracılığıyla kayıt alan, saklayan kurumların mutlaka ilgili sistemi Kişisel Verilerin Korunması Ofisi’ne tescil ettirmelidir.

Aynı zamanda Medeni Hukuk ilişkilerinde belirtildiği üzere, bireylerin eylemlerinin kişilerin özel hayatlarına ilişkin olmadığı durumlarda Gizliliğin Korunması İlkesine başvurulamaz. Yani işyerini koruma amaçlı kullanılan kamera kayıtlarında çalışanlarının rızalarının alınması gerekmemektedir. Aynı zamanda kişilerin özel hayatına ilişkin eylemleri delil olarak nitelendirilmemektedir.

Yüksek Mahkeme kararlarında da yer aldığı üzere, kişilerin işyerlerinde görevlerini gerçekleştirirken, ticari etkinlikleri esnasında kaydedilen konuşmaları ve video kayıtları genel itibariyle kişinin özel hayatına ilişkin eylemler olarak değerlendirilmez, bu sebeple ilgili kayıtlar medeni yargılamada delil olarak kabul edilebilir.

Kamera Kayıtlarının İşlenmesi İle İlgili Eşsiz Bir Proje : DESECURE GÖZCÜ

Yapay zeka ile güçlendirilmiş alanındaki en kapsamlı  7/24 gözlem teknolojisi

Benzer tüm teknolojilerin arasından 7/24 gerçek gözlem ve raporlama özelliği ile öne çıkan GÖZCÜ; alarm merkezinde bulunan yetkin alarm izleme kadrosuna en doğru şekilde verilerin aktarılmasını sağlar. Her nerede olursanız olun elinizdeki tüm cihazlardan izleme yapabilir, raporlara ulaşabilirsiniz.

  • Gözcü yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar ve bu görüntüler uzaktan izleme merkezinde tam zamanlı olarak takip edilir.
  • Gözcü kurulumu; kablo karmaşasından uzak, sadece fişe takıp çalıştırabileceğiniz şekilde yapılır.
  • Gözcü ile toplanan verileri gerek kendi uygulaması, gerekse Telegram, Slack veya İzci Panelinden görüntüleyebilirsiniz.
Kamera Kayıtları ve KVKK