Kanunda “kişisel verileri işlenen
gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığından,
kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu
Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.
Veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler
açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel
kişi ayrımına gidilmemiştir. Ancak, veri
kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri
işleyenler Kanunun kapsamı dışında
tutulmuştur.