İşbu Usul ve Esaslar; 06/12/2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 11/02/2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Duyuruya göre; katılım belgesinin verilmesine dair usul ve esaslar dört bölüm olarak ayırılmış olup, bu Usul ve Esasların amacı; Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamındaki katılım belgesinin verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca; Temel eğitim ile katılımcılara kişisel verilerin korunması mevzuatı alanında gerekli donanımın kazandırılmasını da amaçlar.

Bu kapsamda, Temel eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcıların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla eğitici kurum tarafından bir sınav gerçekleştirilir.

Katılımcıların temel eğitim sınavında başarılı olması için soruların en az %70’ini doğru cevaplaması gerekmekte olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her soru 5 seçenekli ve çoktan seçmeli olarak hazırlanır. Sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan dolayı herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

Her temel eğitim sonunda katılımcıların üç sınav hakkı bulunmaktadır. Üç sınavdan başarısız olan katılımcılar, yeniden temel eğitimi tamamlamak zorundadır.

Ayrıca eğitici kurum tarafından eğitim tutanağı düzenlenmekte olup, temel eğitimden ve sınavdan istisna tutulacak kişiler, Kurul tarafından belirlenir. İstisna tutulacak kişilere katılım belgesi Kurum tarafından verilecektir.

Ek olarak eğitimin saat ve konu başlıkları da bu usul ve esaslarda belirtilmiştir. Sınav soruları bu ek de yer alan konulardan oluşacak şekilde hazırlanmalı ve soru dağılımı, eğitim konularının dağılımıyla aynı ağırlıkta olmalıdır.

Temel eğitim konuları, sınav konuları ve devamı için;

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7175/KATILIM-BELGESININ-VERILMESINE-DAIR-USUL-VE-ESASLAR  tıklayınız.