Kişisel sağlık verisi, kişinin fiziksel ve ruhsal
sağlığına ilişkin her türlü veri ile kişiye sunulan
sağlık hizmeti ile ilgili bilgilerdir. Örneğin; her türlü
tahlil sonucu, kişinin geçirdiği hastalıklar, kullandığı
ilaçlar gibi veriler kişisel sağlık verileridir. Kişisel
sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir. Dolayısıyla
Kanunda düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin
işlenme şartlarına tabidir.