Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tamamının ortadan kalkması
durumunda kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.