Herhangi bir şekilde ilgili kişi tarafından kamuoyuna
açıklanmış olan bir başka ifadeyle ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilen kişisel verileri
alenileştirme amacına uygun bir şekilde açık
rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Çünkü ilgili
kişi tarafından alenileştirilen ve böylelikle herkes
tarafından bilinebilecek hale gelen bu tür verilerin
işlenmesinde, korunması gereken hukuki yararın
ortadan kalktığı kabul edilmektedir.

Kişisel verinin, aleni kabul edilebilmesi için ait olduğu kişinin aleni olmasını istemesi
gerekir. Başka bir ifade ile, alenileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için alenileştirme
iradesinin varlığı gerekir. Yoksa bir kişinin kişisel verisinin herkesin görebileceği bir yerde
olması aleni olmasını sağlamaz. Ayrıca, alenileştirme durumunda kişisel verinin amacı
dışında da kullanılmaması gerekmektedir. Örneğin, ikinci el araç satışı yapılan internet
sitelerinde aracını satmak isteyen ilgili kişinin iletişim bilgilerinin pazarlama amaçlarıyla
kullanılması mümkün değildir.