Avrupa Birliğine uyum kapsamında
hazırlanan Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Tasarısı
18 Ocak 2016 tarihinde TBMM
Başkanlığına sevk edilmiştir.
Söz konusu metin 24 Mart
2016 tarihinde TBMM Genel
Kurulu tarafından kabul edilerek
kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih
ve 29677 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.