Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına özellikle son yıllarda önem gösterilmiştir. Kişisel veriler anayasa’ da ve temel anlamda iki kanunda korunmaktadır. Anayasanın Özel Hayatın Gizliliği Konulu 20. maddesinde Herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
işlenebileceği belirtilmiştir.

İstisnalar Saklı Kalmak Kaydıyla Her Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Hukuksal Destek Alması Gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 135 ile 140’ıncı maddelerinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, ele geçirilmesi, üçüncü kişilere ifşa edilmesi ve verilerin süresinde yok edilmemesi fiilleri suç olarak düzenlenmiş ve hürriyeti bağlayıcı cezalara bağlanmıştır.

- Enovathemes