Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik
olmayan yollarla işleme ise manuel olarak
hazırlanan ancak erişimi ve anlamlandırmayı
kolaylaştıran işleme faaliyetini ifade eder.
Yukarıda belirtildiği gibi, kişisel veriler otomatik
işlemeye tabi tutulmasalar da, bir “veri kayıt
sistemi” aracılığıyla işlendiklerinde de Kanun
hükümlerine tabi olmaktadır. Diğer bir ifade ile
Kanun, otomatik olmayan yollarla veri işlenmesini
tamamen Kanun kapsamı dışında tutmamakta,
otomatik olmayan yolla veri işleme eğer bir veri
kayıt sisteminin parçası ise, veri işleme faaliyeti
Kanun kapsamında kabul edilmektedir.