Kurulun, altmış günlük süre içinde ilgili kişiye bir cevap vermesi öngörülmüştür.