Veri sorumluları, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve belgeleri kurula göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.