Kurul Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda; “Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık,
dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin
ederler.