Başvuru yoluna gitmenin zorunlu, şikâyet yoluna gitmenin
ise ihtiyari olması sebebiyle, başvurusu zımnen veya
açıkça reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurula şikâyette
bulunabilmesi, aynı zamanda veri sorumlusuna karşı
doğrudan yargı yoluna gidebilmesi mümkündür.