KVKK İDARİ PARA CEZALARI- 2021

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. Maddesindeki “Kabahatler” başlığı altında   düzenlenen ve aşağıdaki tabloda yer verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenen aralıklarda olmak üzere Kurul tarafından idari para cezaları verilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı, 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de  yayınlanmıştır. Buna göre yeniden değerleme oranı 2021 yılı için  %9,11  olarak açıklanmıştır.

Açıklanan bu yeniden değerleme oranına göre  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2021 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Ceza miktarları dikkate alındığında Veri Sorumlularının ivedilikle kanuni uyum sürecini tamamlamaları ve mevcut durumlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Sürece uyumluluk için hukuki gereksinimler, teknolojik gereksinimler ve bilgi güvenliği kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetler bulunmaktadır.