KVKK İDARİ PARA CEZALARI- 2022

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. Maddesindeki “Kabahatler” başlığı altında   düzenlenen ve aşağıdaki tabloda yer verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenen aralıklarda olmak üzere Kurul tarafından idari para cezaları verilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı, 27 Kasım 2021  tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de  yayınlanmıştır. Buna göre yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  %36,20 olarak açıklanmıştır.

 

Açıklanan bu yeniden değerleme oranına göre  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2022  yılı için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

KabahatAlt limit-TLÜst limit-TL
Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmemek (md.10) 

13.393 ₺

 

 

267.886 ₺

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek (md.12) 

40.183 ₺

 

2.678.866 ₺

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmemek (md.15) 

66.972 ₺

 

2.678.866 ₺

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etmek 

53.576 ₺

 

2.678.866 ₺

 

Ceza miktarları dikkate alındığında Veri Sorumlularının ivedilikle kanuni uyum sürecini tamamlamaları ve mevcut durumlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Sürece uyumluluk için hukuki gereksinimler, teknolojik gereksinimler ve bilgi güvenliği kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetler bulunmaktadır.

 

DESAFE KVKK DANIŞMANLIK  olarak alanlarında uzman, deneyimli ve yetkin ekibimizle sunmakta olduğumuz danışmanlık kapsamımızda uyum sürecinizde ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere destek oluyoruz.

Detaylı bilgi için: www.desafe.com.tr