Bir öğrenci velisi, oğlunun fotoğraflarının hukuka aykırı olarak okul broşüründe ve internet sitesinde yayınlanması ve ticari amaçla bastırılıp dağıtılması üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; iddialara ilişkin inceleme yürütmüş olup, MEB’e uyarı yazısı göndermiştir. Uyarı yazısında veri sorumlusu hakkında işlem tesis edileceği, benzer şikayetlerin diğer okullar açısından da ortaya çıkabileceğini belirterek gerekli değerlendirmelerin yapılmasını istemiştir.