MAĞAZALARDA ALIŞVERİŞ SIRASINDA İLGİLİ KİŞİLERE SMS İLE DOĞRULAMA KODU GÖNDERİLMESİ SURETİYLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca yayımlanan kamuoyu duyurusunda; Kurum’a intikal eden şikâyet ve ihbarlar neticesinde yapılan incelemeler sonucunda, alışveriş sonrasında kasa işlemleri için ilgili kişilerden çeşitli gerekçelerle (Doğrulama sms’i,  müşteri bilgilerinin güncellenmesi, ödemelerinin tamamlanması…) telefon numaralarının alındığı ancak sonrasında bu verilerin saklanarak açık rıza alınmaksızın ticari ileti gönderimi yapıldığı ve böylelikle kişilerin yanıltıldığı belirtilmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesi şartları düzenlenmiş olup ilgili maddenin birinci fıkrasında kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenemeyeceği, ikinci fıkrasında ise açık rıza şartı aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu istisnai durumlar sayılmıştır. Söz konusu Kanun’un 3. Maddesinde düzenlenen açık rıza, belirli bir konuya ilişkin ve o konuyla sınırlı olmalı; kişinin özgür iradesine dayanmalı ve kişi, açık rıza beyanı verdiği hususa ilişkin tam bir bilgi sahibi olmalıdır. Buna ek olarak, Kanun’un 10. Maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü ise açık rızadan ayrı bir süreç olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle veri sorumlusunun, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza işlemlerini ayrı ayrı yürütmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 17/12/2021 tarihli duyurusunda,

  • Katmanlı aydınlatmanın bir gereği olarak, gönderilecek SMS’lerin amacı ve onay verilmesi halinde ne gibi sonuçlar doğacağı hakkında veri sorumlusunun mağazalarda yetkilendirdiği kişiler tarafından açık ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılması,
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla SMS’lerde gerekli kanalların sağlanması,
  • SMS ile gönderilen doğrulama kodu vasıtasıyla üyelik sözleşmesi, kişisel verileri işleme izni, ticari elektronik ileti onayı gibi birbirinden farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalara son verilmesi ve her biri için ayrı ayrı açık rıza alınması,
  • Açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü işlemlerinin birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek durumlardan kaçınılması,
  • Ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza alınması amacıyla SMS doğrulama kodu gönderilmesi durumunda, söz konusu işlemde alınacak açık rızanın, 6698 Sayılı Kanun’un 3. Maddesinde sayılan tüm unsurlarını kapsamasının önem arz ettiğini belirtilmiştir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7104/MAGAZALARDA-ALISVERIS-SIRASINDA-ILGILI-KISILERE-SMS-ILE-DOGRULAMA-KODU-GONDERILMESI-SURETIYLE-KISISEL-VERILERIN-ISLENMESINE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU