Muğla İçin KVKK Danışmanlığı

AnasayfaMuğla İçin KVKK Danışmanlığı

Gelişen teknoloji çağı ile birlikte, kişilere ait verilerin (bilgiler) depolanması ve paylaşılması imkânının fazlasıyla çoğaldığı çağımızda kişisel verilerin korunması ihtiyacı giderek çoğalmaktadır. Buna ilişkin olarak zamanla birçok düzenlemeler yapılmış; fakat Türk kanunlarında kişisel verilerin korunmasına bağlı özel nitelikteki veriler için herhangi bir düzenlemeye yer verilmemişti. Uzun bir süre taslak çalışması olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, son günlerde çoğalan kişisel veriler üzerinden yaşanan kötüye kullanımlar nedeniyle yasalaştırma çabaları hızlandırılmış ve yasa kısa zaman içerisinde yürürlüğe girmiştir. Bu bakımdan bu genelde yaşanan veriyi kötüye kullanım, özel bir yasa ile kontrol ve güven altında kavuşturulmuştur oldu.

Kişisel verilerin korunması genelinde en çok veri ihlâline uğrayan çoğunluklu kişilerden biri, işçi ve işveren arasındaki, işçilerdir. İşverenler çoğu zaman ekonomik olaylardan yararlanarak, kendilerine göre zayıf durumda bulunan işçilerin kişisel verilerini yasaya ters olarak toplamakta ve saklamaktadır. Bu nedenle kişisel veriler ile ilgili ihlâller genelinde işçilerin korunması lazımdır. Bu çalışma da işçilerin kişisel verilerinin kötüye kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan koruma yollarına ilişkindir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun hedefini ifade etmekte olan kanunu 1. maddesine göre bu Kanun ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amaçladığı görülmektedir. Çünkü maddede Kanun’un amacının “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uygulamaları gereken usul ve esasları düzenlemek” olduğu gözetilmiştir. Buna bakılarak bahsi geçen Kanun’un, kişisel verilerin hukuki niteliği bakımından kişilik hakkı görüşü esas alınarak düzenlendiği kabul edilebilmektedir.

Kısaca açıklayacak olursak,  işverenin sistemdeki verileri ayıklaması, işçiden açık rıza alması ve bu olaylardan sonra işçiden veri toplarken sınırlı kalmaya özen göstermesi gerekmektedir. Bütün yaptığı çalışmaları KVKK’ya uygun olarak gerçekleştirmeli ve çalışanlarına KVKK hakkında eğitimler ve kurslar vermelidir. KVKK’ya uygun olarak davranmaz ve VERBİS sistemine kayıt olmaması gibi durumlarda idari ve para cezaları almakta olacaklardır.