Muğla KVKK

AnasayfaMuğla KVKK

İlk olarak VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgilendirme Sistemi tam olarak nedir? Sorusu ile başlayalım VERBİS uzun adı ile de açıkladığımız gibi bir kayıt sistemidir. KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) ile birlikte hayatımıza girmiş ve gerçek ve tüzel kişilere bazı yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerin biri ve en önemlisi de VERBİS’dir. Veri sorumluları kişisel verileri bu sisteme kayıt etmek zorundadırlar. Kişisel verileri ne amaçla kullandıklarını, kimlerle paylaştıklarını ve ne kadar süre kendi bünyelerinde saklayacaklarını KVKK gereği bildirmek zorundadırlar.

Peki, Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sorumlusu, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ‘ne göre kişisel verilerin işlenme nedenini ve yöntemini belirleyen, yani veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl yapılacağı sorularının cevabını verecek olan gerçek ya da tüzel kişidir.

VERBİS kimleri kapsıyor?

KVKK göre, kişisel verileri tam olarak ya da bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine bahsettiğimiz gibi kayıt olmak zorundadırlar.

Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri de, 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle kanuna uygun hale getirmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, “Veri Sorumluları Siciline” kayıt mecburiyetine bazı istisnalar getirilmiştir.

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler
 • Noterler
 • Siyasi partiler
 • Avukatlar
 • Gümrük müşavirleri
 • Arabulucular
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
 • Dernekler, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

Gibi durum ve haller VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıştır.

Kayıt Olma İşlemi Nasıl Oluyor?

KVKK’ nın kendi resmi internet sitesinden VERBİS sekmesinde “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonuna tıklayarak Kullanıcı Adı ve Parola ile girebilirsiniz. Eğer bu bilgilere sahip değilseniz ilk olarak VERBİS sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.

Kayıtta istenilen bilgiler;

 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre