Muğla Verbis Başvuru Sorgulama

AnasayfaMuğla Verbis Başvuru Sorgulama

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce ilk olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) Veri Sorumluları ’nın Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini ifade etmektedir ve Kurul gözetiminde Kurul Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşan Başkanlık tarafından kamuya açık bir biçimde olarak tutulan bir Sicildir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın resmi internet sitesi olan “www.kvkk.gov.tr” giriş yapılır. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan VERBİS kısmına tıklanarak kayıt işlemi başlamış olunur. İlk olarak sisteme kayıt olunmalıdır. İnternet sitesine girişte “ Veri Sorumlusu Yöneticisi Girişi” butonuna tıklanarak arkasından gelen “Kayıt Olun” butonuna tıklanır.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerle ilgili idari para cezası yaptırımları belirlenmiştir. Bu ceza çok yüksek meblağlarda olup, 20.000,00-TL ila 1.000.000,00-TL arasında değişmektedir.

Bu kapsamda, Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS kısmı üzerinden yapılmakta olan başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri bundan sonra artık bu işlemler e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Buna göre;

 

  • Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişileri VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi Veri Sorumlusu Yönetici Kaydı
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • İrtibat Kişisinin Sicile Kayıt İşlemleri
  • VERBİS’e Kayıtlı Sicil Bilgileri ve Bildirim Sorgulama
  • Veri Sorumlusu Yönetici Girişi
  • Hizmetleri için e-Devlet kapısından ulaşıma imkân sağlanmıştır.

İlgili hizmetlere e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) Platformu üzerinden “Kurumlar” başlığı altından giriş yaparak “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” bölümü aracılığıyla ulaşılabilecektir.

e-Devletteki  KVKK sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz.(https://www.turkiye.gov.tr/kisisel-verileri-koruma-kurumu)