Muğla Verbis Sorgulama

AnasayfaMuğla Verbis Sorgulama

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce ilk olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) Veri Sorumluları ’nın Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini ifade etmektedir ve Kurul gözetiminde Kurul Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşan Başkanlık tarafından kamuya açık bir şekilde olarak tutulan bir Sicildir.

Bu kapsamda, Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS kısmı üzerinden yapılmakta olan başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri bundan sonra artık bu işlemler e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Buna göre;

 

  • Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişileri VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi Veri Sorumlusu Yönetici Kaydı
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • İrtibat Kişisinin Sicile Kayıt İşlemleri
  • VERBİS’e Kayıtlı Sicil Bilgileri ve Bildirim Sorgulama
  • Veri Sorumlusu Yönetici Girişi
  • Hizmetleri için e-Devlet kapısından ulaşıma imkân sağlanmıştır.

İlgili hizmetlere e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) Platformu üzerinden “Kurumlar” başlığı altından giriş yaparak “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” bölümü aracılığıyla ulaşılabilecektir.

VERBİS’e E-Devlet üzerinden giriş yapmak için aşağıdaki site üzerinden ilgili alanlar doldurularak giriş yapılabilir.

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-Devlet-Sifresi