25.06.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuru çerçevesinde, Kuruma iletilen görüş taleplerinde iş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklıkların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülükleri konusunda tereddütler yaşandığı belirtilmiştir.

Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı kişisel veri işleme süreçlerini şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir şekilde yürütmek ve ilgili kişilerin kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır.

Kurum, bu kapsamda iş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklık gibi yapıların gerçekleştirdiği faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”) yansıtılmasının önem arz ettiğini belirtmiştir.

Bu kapsamda Kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.06.2021 tarihli ve 2021/569 sayılı Kararı ile “Ortaklığı oluşturan ortaklardan halihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine” karar verdiğini duyurmuştur.

(İlgili duyuruya ulaşmak için https://kvkk.gov.tr/Icerik/6989/ORTAKLIKLARIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU tıklayınız.)