Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları
tarafından öğrenildiği takdirde ilgili
kişinin mağdur olabilmesine veya
ayrımcılığa maruz kalabilmesine
neden olabilecek nitelikteki
verilerdir. Kanunda, hangi kişisel
verilerin özel nitelikli kişisel veri
olduğu tek tek belirtilmiş olup, bu
sayılanlar dışındakiler özel nitelikli
kişisel veri olarak kabul edilemez.
Bu bakımdan, özel nitelikli kişisel
verilerin sınırlı olarak sayıldığı kabul
edilir.