Sosyal medyada kişisel verilerin işlenmesi sonucu hukuken korunması gereken birtakım kişisel veriler bulunmaktadır. Bu veriler; kişinin adı, soyadı, fotoğrafı, sesi gibi verilerdir. Bir de daha nitelikli bir hukuki korumaya sahip olan hassas veriler kategorisi bulunmaktadır. Bu kategoriye de kişinin ırkına, etnik kökenine, sağlığına veya cinsel yaşamına dair bilgiler girmektedir. Bu tür verilerin; sosyal medyada işlenmesi veri sahibinin vereceği rıza ile mümkün olmakta, veri sahibinin vereceği rıza bu tür verilerin sosyal medyada işlenmesine hukuka uygunluk sağlamaktadır. Fakat veri sahibinin rızasının hukuka uygun olması için hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık olma, özgür bir iradeye dayanma, belirli bir konuya özgülenme ve aydınlatılmış bir irade beyanının bulunması gerekmektedir.

Ayrıca; Sosyal medya kullanıcılarının aydınlatılmış açık rıza beyanında bulunabilmesi için site yöneticilerinin güvenlik önlemleri alma ve sosyal medya kullanıcılarını bilgilendirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Yani sosyal medya kullanıcısının kişisel verilerinin işlenmesine dair vereceği rızanın aydınlatılmış bir irade beyanı olarak kabul edilebilmesi için öncelikle veri sahibi kişilerin veri sorumlusu tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir. Peki bu bilgilendirme nasıl olmalıdır? Site yöneticilerinin ziyaretçilerin kendi verilerinin işlenmesine ilişkin;  veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işlenme amaçları, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, verisi işlenen kullanıcıların hakları ile işleme faaliyetinin haklı olduğunu göstermek için gereken herhangi bir başka bilgi varsa bu bilgileri ziyaretçilere vermesi gerekir.

Yani kısaca bakacak olursak; sosyal medyada site yöneticileri kullanıcılarının kişisel verilerini işlerken, nasıl işlediğini, işlemesinden sonra ise o verileri nasıl koruyacağını, buna ilişkin almış olduğu tüm önlemleri kullanıcılarını bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcılar da bu bilgilendirmeler sonucunda açık bir şekilde rıza gösterecektir veya göstermeyecektir.

Bunun dışında; site yöneticilerinin kullanıcılarının gizliliklerini sağlayabilmek adına öncelikle gizliliğe saygılı ayarlar koyması, bu şekilde kullanıcının isteği doğrultusunda özgürce profiline erişimi kısıtlayabilme özgürlüğü tanıması gerekmektedir.

Sosyal medyada üçüncü kişinin kişisel verilerinin ‘etiketleme’ yoluyla kullanıcılar tarafından işlenmesi de mümkündür. Dolayısıyla site yöneticilerinin kullanıcılarına bu kişilerin kişisel verilerini içeren bilgi veya fotoğrafların yüklenmesi durumunda kullanıcılarını uyarmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak; internet ortamındaki sosyal mecralarda her ne kadar site yöneticileri kullanıcılarının gizliliğini korumak için birçok önlem alsa da kişilerin de kişisel verilerini paylaşırken ve işlenmesine izin verirken aydınlatma metinlerini dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sosyal medyada yalnızca site yöneticilerinin önlemleriyle değil, kişilerin bilinçli bir şekilde internet kullanımı sağlamasıyla da kişisel verilerin korunması sağlanacaktır.