Uşak Verbis Başvuru Sorgulama

AnasayfaUşak Verbis Başvuru Sorgulama

Verbis başvuru sonucunuzu sorgulamak için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Veri işleyen; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Örneğin, Şirketinizin anlaşmalı olduğu, verilerinizi saklayan bulut hizmeti sağlayıcıları veri işleyendir. Zira bulut hizmeti sağlayıcı, hangi kişisel verilerin ne amaçla ve hangi yöntemlerle toplanacağına karar veren bir konumda değildir.

 

Veri İşleyen;

 • Kişisel verilerin toplanmasına hangi bilişim sistemlerinin kullanılacağı,
 • Kişisel verilerin nasıl saklanacağı,
 • Veri güvenliğinin sağlanmasının detayları,
 • Kişisel verilerin bir şirketten diğerine aktarılmasında kullanılacak yöntem,
 • Veri saklama sürelerine uyulmasını sağlamak için kullanılacak yöntem,
 • Kişisel verilerin imhasında kullanılacak yöntem.

Veri İşleyen Hangi Konular Hakkında Karar Mekanizması Olamaz?

 

 • Kişisel verinin ilk nerede toplanacak ve hukuki sebebi nedir?
 • Hangi kişisel veriler toplanacak?
 • Kişisel veriler hangi amaç ya da amaçlar için işlenecek?
 • Hangi ilgili kişilerin kişisel verileri toplanacak?
 • Veriler paylaşılacak mı paylaşılacaksa kim ya da kimlerle?
 • İlgili kişi ya da diğer kişiler kişisel verilere erişecek mi ya da erişimleri kısıtlanacak mı?
 • Kişisel veriler ne kadar süre ile saklanacak ve hangi durumlarda değiştirilecek?

Vb. gibi veri sorumlusuna ait konularda karar yetkisine sahip değildir.

Veri Sorumlusunun ve Veri İşleyenin Tespiti

Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme hedeflerine ve yöntemine karar verendir. Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenmesinde “neden” ve “nasıl” sorularının cevabını verendir. Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amaçlarının bir kısmını belirlerken tüm amaçları başka veri sorumluları ile ortak olarak da belirleyebilir.

Bir başka durum da amaçların belirlenmesinde önemli rol oynayan veri sorumlusunun tüm veri işleme işlemlerini kendisi yapmasına rağmen başka bir veri sorumlusunun da veri işleme amaçları hakkında söz sahibi olmasıdır. Bu durumda da veri sorumlusu tek değildir. Yani amaçların belirlenmesinde etkin olan herkes veri sorumlusu olarak kabul edilmelidir.

İş hayatında birçok iş modelinde kişisel verilerin işlenmesinde birden çok şirketin amaçların belirlenmesinde karar verici durumda olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus öneride bulunulması ile karar verilmesi arasında farktır. Kişiler öneri ve fikirlerle amaçların belirlenmesinde etkin olabilirler ama amaçların belirlenmesinde karar verici konumda değillerse veri sorumlusu olduklarından söz edilemez.